13. Els matisos

Els matisos indiquen la intensitat del so (allò que popularment coneixem per volum).
Els músics utilitzen com a matisos les abreviatures d'una sèrie de paraules italianes.
Aquests són els matisos més usats:

Són molt utilitzades les expressions, també italianes, crescendo (cresc.) i decrescendo (decresc.). Amb aquestes expressions l'intèrpret ha de a poc a poc, augmentar o disminuir respectivament, la intensitat del passatge. També s'aconsegueix el mateix efecte amb aquests signes coneguts com a reguladors:
Com es pot observar, molts dels termes utilitzats en el llenguatge musical provenen de l'idioma italià. Va ser a Itàlia on es van redactar els primers tractats sobre Teoria de la Música i Solfeig de la mà de personatges tan importants com el monjo benedictí Guido De Aretzzo.