Tàndem utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.

Premi de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor 2023

XXXII Premi de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor 2023

 

 

La Mancomunitat de Municipis de la Safor, en col·laboració amb Tàndem Edicions, convoca el XXXII Premi de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor, d'acord amb les bases següents:

 

BASES

 

1. Les narracions, adreçades a lectors entre 8 i 11 anys, han de ser originals i inèdites, escrites en valencià, i tindran una extensió entre 25 i 60 pàgines DIN A-4, mecanografiades a doble espai. Poden presentar-se escrites per una cara o per les dues.

 

2. El premi, dotat amb 3.000 € per la Mancomunitat de Municipis de la Safor, es publicarà per Tàndem Edicions.

 

3. L’import del premi es considerarà com un pagament a compte dels 2.000 primers exemplars que es venguen i estarà subjecte a la retenció fiscal corresponent. De la resta d’exemplars venuts, l’autor o autora de l’obra guanyadora percebrà els drets d’autor corresponents, segons el contracte amb l’editorial.

 

4. Els originals que opten al premi s’han de presentar fins al dia 3 de març de 2023 per una de les dues modalitats següents:

 

Modalitat A: El originals s’hauran de presentar per quintuplicat a les dependències de la Mancomunitat de Municipis de la Safor (av. República Argentina, núm. 28, 46702 Gandia). S’admetran els originals que hi arriben posteriorment a la data final de presentació, si estan certificats amb data anterior al termini.

 

Aquestes narracions duran a la portada el títol, però cap dada que puga identificar l’autor. Les obres presentades aniran acompanyades d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol i dins hi haurà les dades identificatives i de contacte de l’autor.

 

Modalitat B: Els originals es presentaran telemàticament a través de la Seu Electrònica de la Mancomunitat. Per a la presentació és necessari comptar amb certificat digital o Cl@ve Permanent.

 

 

El registre de la Mancomunitat garantirà l’anonimat de la persona participant.

 

La sol·licitud de participació ha d’anar acompanyada de l’obra en format PDF (sense cap dada que puga identificar a l’autor) i un altre document, també en format PDF, amb el títol i les dades identificatives i de contacte de l’autor. Aquests documents no s’admetran en cap altre format.

 

  1.   Les obres presentades no podran estar admeses en altres concursos pendents de resolució ni haver compromés amb anterioritat els drets de publicació.

             

6. El jurat estarà format per Joan Portell Rifà, Paula Soriano Garcia, Vicenta Tasa Fuster, Esther Climent Gosp i Oriol Canosa Masllorens.

 

El jurat desconeixerà en tot moment la identitat dels autors presentats.

 

El jurat serà presidit per la Presidenta de la Mancomunitat o persona en qui delegue, actuant com a secretària del jurat la secretària de la Mancomunitat i el tècnic cultural com a membre de l'organització, o persones que designe la Mancomunitat. Aquestes persones tindran veu, però no vot, en les decisions del jurat.

 

7. La decisió del jurat serà inapel·lable i el premi no podrà fraccionar-se, però podrà ser declarat desert, si el jurat així ho considera.

 

8. La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases, les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.

 

9. El veredicte del jurat es farà públic el dia 9 de maig de 2023.

 

El guanyador o la guanyadora es compromet a formar part del jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi, que inclou la remuneració del susdit compromís.

 

10. L'organització no retornarà els originals presentats a concurs, que seran destruïts i reciclats una vegada fet públic el veredicte del premi.

 

 

La Safor, novembre de 2022